Prirodni furniri sa orijentacijom uzdužno poprečnih i horizontalnih pravaca teksture furnira.

Izrada i montaža vrata koja zadovoljavaju kako domaće tako i međunarodne standarde kvaliteta. Stolarija ĐORĐEVIĆ-Leskovac, tel. 064/250-99-26, Dobri Španca b.b.